ISTRO 

     TURKEY BRANCH

Dear Members and Reader;

Agriculture in World and Turkey was affected so much from different climate and soil conditions and traditional applications.

Dünya ve Türkiye tarımı çok çeşitli iklim ve toprak etmenlerinin ve geleneklerin etkisi altında kalmıştır.Üretim zincirinin en önemli halkalarından birini oluşturan toprak işleme de bu etmenlere bağlı olarak büyük farklılıklar göstermiştir. Önceki yıllarda temiz bir tohum yatağı ekimdeki başarının vazgeçilmez ön şartı olarak algılanmış, buna bağlı olarak yoğun toprak işlemeden anız yakmaya varan, toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerini olumsuz etkileyen ve biyolojik yaşamına büyük darbeler vuran yöntemler kullanılmıştır.Bu yöntemlerin kullanılması aynı zamanda gereksiz enerji kayıplarına yol açarak maliyeti de yükseltmiştir.

Son yıllarda gelişen çevre bilinci, ekonomik üretim talepleri ve enerji kullanımındaki tasarruf nedeniyle özellikle batılı ülkelerde koruyucu toprak işleme önem kazanmıştır.

Koruyucu toprak işlemeyi koruyucu tarımla birlikte düşünmek ve ele almak gerekir.Koruyucu tarım, insanlığın gereksinim duyduğu tarımsal faaliyetlerin, çevre ve diğer canlı türleri üzerindeki etkilerinide dikkate alarak üretim yapma düşüncesidir.Bu düşünceye bağlı olarak, üretimin yalnız karlılığı değil, çevresel, sosyal, ekonomok ve agronomik boyutlarının birlikte ele alınması gerekmektedir.Bu düşünce ışığında artık Ülkemizde de şartların uygun olduğu yerlerde, geleneksel toprak işlemeye alternatif olarak koruyucu toprak işlemeyi düşünmek gerekmektedir.

Dünya’nın bir çok ülkesinde toprak işleme ve özellikle koruyucu toprak işleme ile ilgili olarak değişik organizasyonlar kurulmuştur. Bu organizasyonların en eski ve en köklü olanlarından birisi ISTRO (International Soil Tillage Research Organizatıon) dur.

Istro 1973 yılında  Hollanda’da kurulmuştur. Dünya’da 72 ülkede şubeleri olan organizasyonun Türkiye şubesi 2003 yılında kurulmuş olup şu anda 30 a yakın üyesi bulunmaktadır. Kuruluşun amacı dünyanın değişik ülkelerinde ve bölgelerinde toprak işleme ile ilgilenen üretici, imalatçı, araştırıcı ve uzmanları bir çatı altında toplamak, yapılan çalışmalardan ve yeniliklerden konu ile ilgilenenleri hızlı bir şekilde haberdar etmek ve sorunlara ortak çözüm önerileri getirmektir. Bu yaklaşım içerisinde ISTRO farklı ülkelerde çok sayıda çalıştay ve her 3 yılda bir dünya kongreleri düzenlemektedir.

2009 Yılında düzenlenecek olan 18.Uluslararası ISTRO kongresine Türkiye ev sahipliği yapacaktır.

ISTRO Türkiye şubesinin kurulmasının ve faaliyetlerinin, tarımsal mekanizasyon içerisinde çok büyük pay sahibi olan toprak işleme çalışmalarına yeni bir yön getireceği ve Ülkemizin tarımsal yapısının çağdaşlaşmasında önemli yeri olan tarımsal mekanizasyon düzeyinin iyileşmesine katkıda bulunacağına inanıyoruz.

Bu düşünceler içerisinde konu ile ilgili bilim adamlarını, araştırmacıları, imalatçı ve üreticileri ISTRO çatısı altında birleşmeye bekliyor, hepinize başarılı çalışmalar diliyoruz.

 

 

                                                                                              Prof.Dr.Erdem AYKAS

                                                                                        President of ISTRO Turkey Branch

  

         TURKEY BRANCH

 

President                : Prof.Dr. Erdem AYKAS                   erdem.aykas@ege.edu.tr

 

Secretary                 : Prof.Dr. Engin ÇAKIR                     engin.cakir@ege.edu.tr

 

Tresurer               : Asst. Prof. Harun YALCIN             harun.yalcin@ege.edu.tr

 

 

PURPOSE

1.        Increasing the size of the family of tillage researchers in Turkey by getting more members for ISTRO with forming the ISTRO branch of Turkey by taking the advantage of reduced membership fee 1/3.

2.        Emphasizing the tillage type of researches with increasing members of ISTRO Turkey branch and making the researchers looking at the tillage type researches more seriously.

3.        Establishing good contacts and collaboration among scientists and associations undertaking research in tillage area.

4.        Developing macro projects in soil tillage and related fields in collaboration and comments of ISTRO members.

5.        Organizing workshop in tillage area at least once a year in Turkey .

 

 

MEMBERSHIP

For the beginning the ISTRO branch Turkey has 7 individual members. And only 5 out of 7 members are the regular members of the ISTRO. Once we are recognized as a branch of ISTRO, I believe that the number of the branch will increase rapidly to a good number. As new officers, we are aware of the responsibility of taking care of the ISTRO branch in Turkey since we are requiring an international meeting of ISTRO in 2009 in Turkey . So we believe that our branch will be so helpful for organizing such a big meeting.